×

Regulamin sklepu internetowego www.kropki3.pl

 

I Ogólne warunki

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.kropki3.pl, którego właścicielem jest Studio Kropki3, z siedzibą przy ul. Podmokłej 2, 84-230 Rumia k/Gdyni.
 2. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszystkie umowy i usługi świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego www.kropki3.pl, jak również wszelkie umowy i usługi świadczone przez Studio Kropki3 w ramach działalności prowadzonej na platformie internetowej pl.dawanda.com

3.Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z usług sklepu internetowego obowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

 

 

II Prezentacja produktów

 1. Sklep www.kropki3.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony, Kupujący proszony jest o niezwłoczne poinformowanie o tym obsługę sklepu www.kropki3.pl
 3. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego zawierają podatek VAT.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach sklepu oraz wprowadzania w ich opisach innych zmian.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży w dowolnym momencie.
 6. Podawane w opisach produktów wymiary zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza wybranego towaru.
 7. Odcień otrzymanego przez Kupującego towaru może nieznacznie różnić się w stosunku do odcienia/koloru prezentowanego na fotografiach zamieszczonych na stronie Sprzedającego. Jest to konsekwencją używania w produkcji wysokiej jakości surowców pochodzenia naturalnego.

8.Zachęcam do zaprojektowania/ zamówienia w naszym sklepie wyrobu, który będzie odpowiadał Państwa indywidualnym potrzebom i upodobaniom. Z chęcią zaoferujemy Państwu wszelką pomoc i zrobimy wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania. W przypadku indywidualnych ustaleń proszę o kontakt na adres mailowy: studio@kropki3.pl

9.Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie sklepu internetowego sklepu www.kropki3.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

10.Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością Studio Kropki3.

 

III Rejestracja klientów

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.
 2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia lub osoby małoletnie posiadające zgodę opiekunów prawnych, a także osoby prawne oraz ułomne osoby prawne.

3.W przypadku chęci zakupu towaru przez osobę niepełnoletnią albo nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, sklep przystąpi do realizacji zamówienia po przesłaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych na zakup wybranego towaru, na adres e-mail: studio@kropki3.pl

 1. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane.
 2. Dane osobowe naszych klientów są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji przez Sprzedającego złożonego w sklepie zamówienia, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135,2281) o ochronie danych osobowych.

6.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135,2281) o ochronie danych osobowych jest Studio Kropki 3, z siedzibą przy ul. Podmokłej 2, 84-230 Rumia k/Gdyni i uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych klientów sklepu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 1844) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

IV Procedura składania zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.kropki3.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:30-16:30.
 3. Za dni robocze uważane są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz danymi do przelewu bankowego(w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności za zamówiony towar poprzez przelew bankowy).
 5. Przelew środków pieniężnych tytułem zapłaty za wybrany przez Kupującego towar równoznaczny jest z zawarciem umowy sprzedaży ze sklepem www.kropki3.pl

6.Aby dokonać zmian lub anulować zamówienie należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu.

 

V Płatności

 1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie www.kropki3.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 2. Standardowo wystawiany jest rachunek, który jest dowodem zakupu.
 3. Dopuszczalnymi sposobami zapłaty za zamówiony w sklepie towar są: 1)przelew bankowy na numer konta podany przez Sprzedającego w mailu zwrotnym.

2)zapłata za zamówiony towar przy jego odbiorze gotówką do rąk listonosza/kuriera, tzw. płatność “za pobraniem”.

4.W przypadku wybrania przez Klienta pierwszego sposobu płatności jest On zobowiązany dokonać przelewu na wskazany przez Sprzedającego numer konta w wysokości pokrywającej cenę zamówionego towaru oraz koszt jego przesyłki w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku niedokonania płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.

 

VI Realizacja zamówienia

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności poprzez przelew na konto bankowe Sprzedającego, zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po ZAKSIĘGOWANIU PRZELEWU NA KONCIE wskazanym przez sklep www.kropki3.pl. Jeżeli przelew nie zostanie wykonany i zaksięgowany, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.
 3. W przypadku dokonania wyboru sposobu płatności poprzez zapłatę za zamówiony towar gotówką do rąk listonosza/kuriera, zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Sklep www.kropki3.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
 6. Sklep www.kropki3.pl prosi o DOKŁADNE WPISYWANIE SWOICH DANYCH, A TAKŻE PODANIE DOKŁADNEGO ADRESU, KODU POCZTOWEGO I MIASTA.
 7. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez podmiot świadczący usługę doręczenia przesyłki.

 

VII Zwrot zamówionego towaru

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1854) o prawach konsumenta, Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki .Zwrot towarów nie dotyczy egzemplarzy wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta.

2.Koszty odesłania (zwrotu) towaru Kupujący ponosi w zakresie wskazanym w dyspozycji art. 27, 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta.

 1. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki.
 2. Należność za zwrócony towar zostanie wypłacona Kupującemu przelewem na wskazany przez niego w formularzu odstąpienia od umowy numer konta bankowego w terminie 7 dni roboczych od daty odebrania towaru przez sklep www.kropki3.pl.

5.Formularz odstąpienia od umowy załączany jest do przesyłki.

6.Towar powinien zostać odesłany na adres:

Studio Kropki3

 1. Podmokła 2

84-230 Rumia

tel.: 730 829 777

studio@kropki3.pl

 1. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

 

VIII Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.
 2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia, zadrapania, wytarcia powłoki okuć itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem towaru przez Kupującego.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (rachunek).
 4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz datę i opis okoliczności, w których wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (np.naprawa towaru).
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki wraz z potrzebnymi dokumentami wymienionymi w punktach 3 i 4, a Klient zostanie poinformowany o wyniku procedury reklamacyjnej.

6.Koszty wysyłki towaru związane ze skorzystaniem przez Kupującego z procedury reklamacji ponosi Sprzedający, z zaznaczeniem, iż Sprzedający obowiązany jest do zwrotu Kupującemu najniższych możliwych do poniesienia kosztów wysyłki reklamowanego towaru, a zatem zgodnie z cennikiem krajowym na usługi powszechne Poczty Polskiej.

 1. W przypadku wysyłki reklamowanego towaru za pośrednictwem innego podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, aniżeli podmiot wymieniony w punkcie powyżej(na specjalne życzenie Klienta), sklep nie pokrywa kosztów wysyłki towaru według cennika danego podmiotu, ale według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej. Różnicę w cenie usługi wysyłki towaru pokrywa w takim wypadku Kupujący, przelewając odpowiednią kwotę pieniędzy na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony, jeśli natomiast będzie to niemożliwe, zostanie on wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, towar zostanie Kupującemu odesłany najtańszym możliwym sposobem na koszt Sprzedającego. Jeżeli Kupujący życzy sobie dostarczenia zareklamowanego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesyłką priorytetową Poczty Polskiej, pokryje on różnicę w cenie, przelewając odpowiednią kwotę pieniędzy na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego.

 

 

IX Wysyłki

1.Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.

2.Wysyłki w Polsce odbywają się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki doliczany jest do ceny torebki i wynosi 16,- PLN.

3.Sklep www.kropki3.pl realizuje zamówienia do krajów poza Polską na terenie  Unii Europejskiej. W takich przypadkach szczegóły wysyłki ustala się drogą mailową lub telefoniczną.

 1. Zamówienia do krajów innych niż Polska wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, UPS, DPD lub Poczty Polskiej. O sposobie wysyłki decyduje Sprzedający.
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego.
 3. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
 4. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

 

X Postanowienia końcowe

 1. Promocji i rabatów w sklepie www.kropki3.pl nie można łączyć, chyba, że jest to wyszczególnione w regulaminie promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2015 r.poz. 1854) o prawach konsumenta.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
Go Top